forummeble.pl

Dom, wnętrze, dodatki, budownictwo

Budownictwo

Jak zdobyć uprawnienia HDS?

Transport HDS to najlepsze rozwiązanie w przypadku dużych ładunków. Nic dziwnego, że cieszy się coraz większą popularnością. Warto zatem zdobyć uprawnienia na HDS i tym samym zwiększyć szansę na dobrze płatną pracę.

HDS bywa w wielu przypadkach wręcz niezastąpiony. Dzięki niemu można znacznie ułatwić i przyspieszyć pracę. Niekiedy załadunek i rozładunek bez użycia dźwigu jest wręcz niemożliwy. Wtedy właśnie najwygodniejsze jest skorzystanie z HDS-u. O ile prowadzenie pojazdu wyposażonego w HDS jest jeszcze możliwe bez uprawnień na dźwig, o tylko obsługa HDS wręcz wymaga posiadania odpowiednich kwalifikacji. W praktyce przyjmuje się jednak, że kierowca powinien mieć także uprawnienia na HDS, gdy dany pojazd został zaopatrzony w dźwig.  

Czym jest HDS?

HDS to skrót od wyrażenia Hydrauliczny Dźwig Samochodowy. Oznacza on po prostu samochód ciężarowy, który został wyposażony w żuraw przeładunkowy, dzięki któremu można dokonywać załadunku, jak i przenoszenia ładunku z jednego miejsca do drugiego. Takie urządzenie może mieć udźwig nawet kilkanaście ton i jest napędzane pompą hydrauliczną, która działa dzięki silnikowi samochodu. Ramię dźwigu może wysunąć się w niektórych modelach HDS-u nawet na kilkanaście metrów. HDS bardzo dobrze sprawdza się w branży transportowej, budownictwie, a nawet w przemyśle. Jak zdobyć uprawnienia, które pozwolą obsługiwać HDS? 

Kto może zdobyć uprawnienia HDS?

Uprawnienia HDS może zdobyć osoba, która ukończyła 18 lat, a do tego ma wykształcenie co najmniej podstawowe. Taka osoba nie może mieć również przeciwwskazań związanych ze stanem zdrowia do pracy na stanowisku operatora HDS, co musi zostać potwierdzone przez zaświadczenie od lekarza. Należy podkreślić, że osoba, która zdobyła uprawnienia HDS, może tak naprawdę obsługiwać hydrauliczne dźwigi samochodowe bez względu na ich model lub parametry.

Kurs HDS i egzamin

Kursy HDS organizują różne firmy dźwigowe, ale warto wybierać tylko te, które mają duże doświadczenie na rynku. Zwykle one mają najlepiej przygotowany kurs od strony merytorycznej. Kurs HDS zawsze składa się z części teoretycznej i praktycznej. W czasie zajęć poznaje się budowę HDS, obowiązki operatorów, przepisy BHP, podstawy obsługi sprzętu, a także zachowanie się operatora w niebezpiecznych sytuacjach.

Egzamin odbywa się przed inspektorami UDT i on również ma część teoretyczną oraz praktyczną. Gdy zostanie zdany, można już fachowo obsługiwać HDS. Warto pamiętać, że pracownik z wyższymi kwalifikacjami ma szansę na wyższe wynagrodzenie.